Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Yêu cầu nghiêm ngặt đối với hệ thống xử lý nước thải trên tàu

07 Tháng Mười Một 2018 5:00:00 CH

Moitruong24h - Hệ thống xử lý nước thải phải được thử nghiệm, kiểm tra và cấp chứng nhận trước khi sử dụng. Nội dung này được ghi nhận tại Thông tư sô 53/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu (QCVN 100: 2018/BGTVT).

Hệ thống xử lý nước thải phải được thử nghiệm, kiểm tra và công nhận kiểu

Theo đó, hệ thống xử lý nước thải phải được chứng nhận thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi hệ thống xử lý nước thải trên tàu hoạt động, dòng thải không được tạo ra chất rắn nổi nhìn thấy được, đồng thời không làm thay đổi màu nước xung quanh.

Trình tự công nhận kiểu hệ thống xử lý nước thải được thực hiện phù hợp với quy định nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển.

Việc thử nghiệm chức năng hệ thống xử lý nước thải phải được thực hiện phù hợp quy định. Việc thử nghiệm phải được tiến hành cả trên bờ và dưới tàu, khi hệ thống xử lý nước thải được thử trên bờ, kiểm tra lần đầu phải bao gồm việc kiểm tra lắp đặt và thử hoạt động. Cơ sở thử nghiệm mẫu nước thải phải lập báo cáo thử nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm.

Ảnh minh họa: TTXVN

Chức năng của hệ thống xử lý nước thải có thể thay đổi đáng kể khi được thử trên bờ bằng cách mô phỏng giống điều kiện dưới tàu, hoặc bằng cách lắp đặt trên tàu nào đó ở điều kiện hoạt động thực tế.

Nếu thử trên bờ thỏa mãn tiêu chuẩn nhưng thử trên tàu sau đó không thỏa mãn, để có thể xem xét việc phê duyệt kiểu cho hệ thống xử lý nước thải đó thì chúng phải được xác định rõ nguyên nhân.

Với việc đáp ứng các tiêu chuẩn nước thải sau xử lý, hệ thống xử lý nước thải được duyệt không nên chỉ dựa vào việc pha loãng nước thải. Trong trường hợp cần bổ sung lượng nước pha loãng cho quá trình xử lý thì các chỉ tiêu về hàm lượng giới hạn trong nước thải sau xử lý phải được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ pha loãng bổ sung Qi/Qe có xét đến lượng nước pha loãng.

Quy định thử hệ thống xử lý nước thải

Theo Thông tư mới, khi hệ thống xử lý nước thải được thử trên bờ, nước thải đầu vào chưa qua xử lý chứa phân tươi, nước tiểu, giấy vệ sinh, nước xả và các chất cặn chủ yếu trong nước thải, được thêm vào cho mục đích thử nghiệm để đạt được tổng lượng chất rắn lơ lửng nhỏ nhất tương ứng số lượng người và tải thủy lực mà hệ thống xử lý nước thải được chứng nhận.

Việc thử phải lưu ý đến kiểu hệ thống xả vệ sinh (bồn vệ sinh kiểu chân không hay kiểu trọng lực) và có thể thêm nước hoặc nước xám vào nước thải trước khi xử lý. Trong mọi trường hợp tổng lượng chất rắn lơ lửng của nước thải đầu vào không được nhỏ hơn 500 mg/l.

Khi hệ thống xử lý nước thải được thử trên tàu, nước thải đầu vào có thể là nước thải phát sinh trên tàu ở điều kiện hoạt động bình thường. Trong mọi trường hợp tổng lượng trung bình chất rắn lơ lửng của nước thải đầu vào không được nhỏ hơn 500 mg/l.

Trong khi đó, nước thải đầu vào phải được đánh giá độc lập mà không có sự tham gia của bất kỳ hỗn hợp chất lỏng hồi chuyển, nước rửa, hoặc nước hoàn lưu..., được tạo ra từ chính hệ thống xử lý nước thải.

Khoảng thời gian thử tối thiểu phải là 10 ngày ở trạng thái hoạt động ổn định của hệ thống, cần lưu ý đến kiểu của hệ thống, số lượng người và tải thủy lực mà hệ thống xử lý nước thải được chứng nhận. Việc thử bắt đầu sau khi hệ thống xử lý nước thải được thử đạt trạng thái hoạt động ổn định.

Để thực hiện tốt Quy chuẩn này, Cục Đăng kiểm VN được giao kiểm định, cấp chứng nhận kiểu loại hệ thống xử lý nước thải. Việc thử nghiệm, cấp chứng nhận kiểm định cho hệ thống xử lý nước thải được thực hiện như trình tự về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển.

Các chủ tàu, cơ sở chế tạo, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra và duy trì trạng thái làm việc tốt của hệ thống xử lý nước thải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn; tuân thủ quy định về kiểm tra của Đăng kiểm theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

NT (Theo TN&MT)

 

 

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân