Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Xây dựng tầm nhìn cho đô thị thích ứng

12 Tháng Giêng 2017 7:55:00 CH

Moitruong24h - TP Cần Thơ vừa được chấp nhận tham gia chương trình "100 thành phố thích ứng" (100RC) trên thế giới. Theo đó, thành phố sẽ được Quỹ Rockefeller hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để phát triển và thực hiện "Chiến lược thích ứng của thành phố".

Để xây dựng "Chiến lược thích ứng của thành phố", nhiều ý kiến cho rằng, Cần Thơ cần xác định đúng những vấn đề của thành phố trong tương lai gần và xa. Trong đó bao gồm những "cú sốc" (thiên tai, sự cố môi trường...) hoặc các "áp lực" (nhiệt độ tăng, kinh tế yếu kém, phát triển tự phát nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường...). Tạo ra những ảnh hưởng phát triển bền vững lâu dài, đảm bảo cho đô thị thích ứng tốt, vai trò quản lý nhà nước mang tính quyết định.

Thành phố cần quan tâm đến các lĩnh vực cốt lõi, như: xây dựng, phát triển đô thị, sử dụng đất đai đô thị, bất động sản, khai thác tài nguyên, môi trường, y tế và giáo dục. Tìm ra được những vấn đề thách thức trong từng lĩnh vực nêu trên để có những giải pháp ưu tiên phù hợp đạt hiệu quả tối thuận cho các mục tiêu và sử dụng các nguồn lực.

Bên cạnh đó, để "Chiến lược thích ứng của thành phố" được sự đồng thuận cao của người dân và mang lại hiệu quả thiết thực, rất cần các hoạt động tư vấn, phản biện của nhà chuyên môn, nhà quản lý, nhà khoa học... trong việc tìm ra các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với những "cú sốc" và "áp lực" mà thành phố có thể đương đầu trong tương lai.

 

 

 

 

 

 

 

P. Huyền (theo Monre.gov.vn)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân