Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Xây dựng Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với biến đổi khí hậu: Nâng cao vai trò của tổ chức xã hội

29 Tháng Năm 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Để xây dựng Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 - một trong những nguyên tắc căn bản là cần đảm bảo quá trình này có sự tham gia của không chỉ các cơ quan Chính phủ, mà còn có các đơn vị, tổ chức ngoài nhà nước như: tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, và cộng đồng địa phương. Trong đó, các tổ chức xã hội dân sự đang tích cực phát huy thế mạnh về hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nhưng đồng thời cũng cần những “cú hích” để tăng tính bền vững.

T11

Các tổ chức xã hội ngày càng đóng góp nhiều hơn cho các nỗ lực thích ứng với BĐKH tại Việt Nam. Ảnh: MH

Xây dựng mô hình đi kèm đánh giá rủi ro khí hậu

Những năm gần đây, các tổ chức xã hội ngày càng đóng góp nhiều hơn cho các nỗ lực thích ứng với BĐKH tại Việt Nam, chủ yếu thông qua nhiều chương trình, dự án, nghiên cứu cụ thể, thực tiễn ở cả cấp địa phương và quốc gia. Hàng trăm sáng kiến, hành động thích ứng BĐKH, giảm nh