Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tuyệt đối không được xâm hại rừng phòng hộ

07 Tháng Tư 2019 6:32:00 SA

Moitruong24h - ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết: Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (Quảng Nam) được phê duyệt tuyệt đối không xâm hại rừng phòng hộ. 

Một số cảnh đẹp ở Hang Gợp thuộc dự án nói trên.

Ông Tuấn cho rằng: Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã có văn bản tham mưu liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chứ không phải rừng với dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Theo Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: “Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên phạm vi cả nước (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định)”. Nghị quyết nêu rất rõ như vậy, nên ở đây là giao đất trống chứ không giao rừng.

Trong khi đó Sở NN&PTNT cũng đã có văn bản số 25/SNN&PTNT-CCKL, nêu rõ, theo Khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 quy định: “Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác dưới 20 hécta phải có Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ( theo Điểm a, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013). Không tác động vào rừng và đất rừng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép”.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, Sở NN&PTNT đã có văn bản số 209/SNN&PTNT-CCKL, do ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở ký về việc quản lý diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Văn bản nêu rõ, đối với Khu du lịch sinh thái Hang Gợp về việc thống nhất chủ trương giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang; Sở NN&PTNT có ý kiến như sau: “Theo Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ- UBND ngày 28/1/2019, tổng diện tích quy hoạch Khu du lịch là 120 ha, trong đó: diện tích có rừng tự nhiên là 17,13 ha, thuộc quy hoạch bảo tồn, không tác động; theo đề nghị của Công ty cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tại Công văn số 10/2019/CV-STHG ngày 11/02/2019, đề nghị giao diện tích rừng tự nhiên 17,13 ha thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang để Công ty quản lý bảo vệ. 

Căn cứ quy định tại Điều 16, Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 thì việc giao diện tích rừng tự nhiên trên cho Công ty cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp là chưa đảm bảo (chỉ giao rừng cho Ban quản lý rừng, hộ gia  đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, đơn vị vũ trang).

Để triển khai thực hiện theo Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ- UBND ngày 28/01/2019, Sở NN&PTNT kính đề nghị UBND tỉnh: “Giao UBND huyện Đông Giang chỉ đạo UBND xã Mà Cooih tổ chức quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng tự nhiên 17,13 ha theo Quyết định số 266/QĐ- UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy  định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. Yêu cầu Công ty cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp không được xây dựng các hạng mục công trình hoặc tác động, gây ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên; đồng thời, có cam kết với UBND huyện Đông Giang trong việc hỗ trợ, phối hợp với UBND xã và đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên nêu trên”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo daidoanket)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân