Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Trà Vinh tạo bước chuyển biến tích cực cho sản xuất nông nghiệp

20 Tháng Giêng 2019 1:00:00 CH

Moitruong24h - Bằng nhiều giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2018 sản xuất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,54% so năm 2017; trong đó nông nghiệp tăng 0,73%/năm, thủy sản tăng 6,97%/năm.

Cánh đồng lai tạo giống lúa chịu hạn mặn và giàu dinh dưỡng của nhóm nghiên cứu Trường đại học Trà Vinh có tính ứng dụng cao

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng nông, lâm thủy sản đạt từ 2,5 đến 3%/năm; phát triển nông nghiệp đi đôi với công nghiệp ở nông thôn, tạo đà để từ năm 2020 đến 2030, toàn tỉnh có 25.000 ha nuôi tôm nước lợ; trong đó tôm sú 23.400 ha, tôm thẻ chân trắng 1.600 ha và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn cao 1,5 lần so năm 2018. Ðể thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án về công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ chế biến, gồm dự án nuôi tôm nước lợ công nghệ cao, quy mô 100 đến 200 ha; dự án hợp tác liên kết nuôi tôm sinh thái (tôm - rừng, tôm - lúa) xuất khẩu, quy mô từ 800 đến 1.000 ha; dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ dừa, quy mô từ 20.000 đến 30.000 ha; dự án phát triển chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ bò ở các khu quy hoạch chăn nuôi tập trung, quy mô hơn 5.000 con/dự án; dự án nhà máy sơ chế, chế biến trái cây các loại, quy mô từ 30.000 đến 40.000 tấn/năm; dự án nhà máy chế biến các sản phẩm từ đậu phộng, quy mô từ 3.000 đến 5.000 tấn/năm.

Ðối với các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư, ngoài chính sách chung của Trung ương, tỉnh còn ưu đãi trong chính sách đất đai; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ đầu tư chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản, hải sản; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế tập trung nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên doanh, liên kết, đầu tư phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình và tìm đầu ra ổn định cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực của địa phương.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 2.479 thôn, tổ dân phố, trong đó, 786 thôn, tổ dân phố loại I, 1.235 thôn, tổ dân phố loại II, 548 thôn, tổ dân phố loại III. Ðối chiếu Thông tư số 09, ngày 2-12-2017 của Bộ Nội vụ quy định, điều kiện thành lập thôn ở vùng đồng bằng phải có từ 400 hộ gia đình, vùng núi từ 200 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ, vùng núi phải có từ 300 hộ trở lên, thì tỉnh Bắc Giang có khoảng 76% thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô theo tiêu chí; đáng chú ý, có 569 thôn, tổ dân phố quy mô rất nhỏ (dưới 150 hộ).

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019 tổ chức sắp xếp, sáp nhập 734 thôn, tổ dân phố, để thành lập 334 thôn, tổ dân phố mới, giảm 400 thôn, tổ dân phố. Ðể đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong nhân dân về mục tiêu, phương hướng sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; hướng dẫn quy trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Cụ thể, các thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt quá phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân và được hơn 50% số hộ gia đình trong thôn đồng ý. Tỉnh cũng bố trí nguồn ngân sách để hỗ trợ các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập xây dựng, củng cố, tôn tạo cơ sở kinh tế và các thiết chế văn hóa; hỗ trợ phụ cấp, thù lao gần 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác sau sáp nhập.

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo nhandan)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân