Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tình trạng nhập khẩu phế liệu độc hại, chất thải, rác thải vào Việt Nam

17 Tháng Tư 2020 6:15:00 SA

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động, giải pháp tích cực.

Bộ đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Thông tư số: 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018; 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018); trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, trong đó đã quy định chi tiết về các biện pháp ngăn chặn phế liệu không đáp ứng quy định vào Việt Nam thông qua quy định về điều kiện bảo vệ môi trường đối với cơ sở nhập khẩu phế liệu và quy định thông quan đối với phế liệu nhập khẩu; đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất tại Tờ trình số 70/TTrBTNMT ngày 24/10/2019; hoàn thành hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đối với các cơ quan, tổ chức liên quan đối với 75 đối tượng tại 20 tỉnh, thành phố. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các Bộ, ngành khác cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:

Bộ Công Thương: ban hành các Thông tư số: 41/2018/TT-BCT ngày 06/11/2018; 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; đang hoàn thiện quy định liên quan đến cửa khẩu được phép nhập khẩu phế liệu đã giúp cơ quan Hải quan hạn chế, kiểm soát đường đi của phế liệu, tăng khả năng kiểm soát rủi ro đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Bộ Giao thông vận tải: nỗ lực trong việc yêu cầu các hãng tàu cùng với chủ hàng kiểm soát chất lượng hàng hóa được vận chuyển; đề xuất việc miễn giảm phí lưu container những lô hàng đang tồn đọng, việc này đã giúp một số doanh nghiệp chủ hàng nhận hàng theo quy định, tháo gỡ khó khăn về chi phí lưu kho, bãi, giảm áp lực tồn đọng tại các cảng.

Bộ Tài chính: xây dựng phương án xử lý các lô hàng tồn đọng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

CTTĐT Monre

http://www.monre.gov.vn/Pages/tinh-trang-nhap-khau-phe-lieu-doc-hai,-chat-thai,-rac-thai-vao-viet-nam.aspx?cm=M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân