Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác

27 Tháng Bảy 2020 6:13:00 SA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 41a quy định tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác gồm: Dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019, dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư năm 2014. Dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án cấp thiết cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

Khi phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, các dự án phải bảo đảm các tiêu chí sau: Có đề xuất dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản; có phương án trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp…

 

 

 

 

 

 

Thư Ký/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Bat-dong-san/973212/tieu-chi-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-tu-nhien-sang-muc-dich-khac

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân