Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

20 Tháng Năm 2020 6:44:00 SA

Theo Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 31/3 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của UBND tỉnh Long An, trong đó có hai tiêu chí quan trọng về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 lĩnh vực khai thác sử dụng tài nguyên là giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5% và đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, đạt 90%.

Theo đó, UBND tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên.

Một góc khu vực rừng nguyên sinh trong Khu Bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Tháp Mười, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - khu vực đang được bảo vệ và phát triển

Một góc khu vực rừng nguyên sinh trong Khu Bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Tháp Mười, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - khu vực đang được bảo vệ và phát triển.

Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải; các dự án sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Lâm/Baolongan

http://baolongan.vn/thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-trong-linh-vuc-quan-ly-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-a95397.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân