Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thống nhất quy định về lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

08 Tháng Chín 2020 6:46:00 SA

Để thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp, Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bên liên quan xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Dự thảo), trong đó có qui định về “lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”.

Liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tại điểm b, khoản 3, Điều 7 của Dự thảo, qui định: “Căn cứ điều kiện thực tế của từng cụm công nghiệp, Sở Công Thương báo cáo Hội đồng Đánh giá lựa chọn chủ đầu tư thống nhất các yêu cầu cụ thể của từng tiêu chí và mức điểm đạt được tương ứng của yêu cầu đó cho phù hợp (nếu có)”.

Với quy định này, VCCI cho rằng, có thể hiểu là mức điểm cho từng tiêu chí sẽ được xác định tùy thuộc vào “điều kiện thực tế của từng cụm công nghiệp” và mức điểm này không cố định. Tuy nhiên, theo nội dung của “Phiếu đánh giá chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp”, tại Mẫu 05 - Phụ lục, thì các mức điểm cho từng tiêu chí đã được xác định cố định. Như vậy, nội dung thể hiện trong Phiếu đánh giá chấm điểm tại Phụ lục 05 là chưa thống nhất với quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 7 của Dự thảo. Vì vậy, Ban soạn thảo cần điều chỉnh lại để đảm bảo tính thống nhất.

thong nhat quy dinh ve lua chon chu dau tu ha tang ky thuat cum cong nghiep
Cụm công nghiệp tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Liên quan đến căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 của Dự thảo, thì trong trường hợp có hai tổ chức kinh tế cùng tham gia đề nghị làm chủ đầu tư, có cùng số điểm cao nhất bằng nhau, “Hội đồng Đánh giá lựa chọn chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”. VCCI cho rằng, quy định này chưa rõ về căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp như thế nào trong trường hợp các nhà đầu tư có số điểm bằng nhau.

Tuy nhiên, trong Phiếu đánh giá chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Mẫu 05 - Phụ lục), thì phần ghi chú có nội dung là “càng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp càng được ưu tiên lựa chọn khi các doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm bằng nhau”; và tại các nội dung khác như “đã làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật hoặc tham gia quản lý, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật từ 01 khu công nghiệp, cụm công nghiệp trở lên, đang hoạt động hiệu quả” (điểm 2.1) và “đã tham gia quản lý hoặc làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đương” (điểm 2.2), trong tiêu chí qui định về “năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư”. Như vậy, có thể thấy theo Phiếu đánh giá thì các tiêu chí tại điểm 2.1, 2.2 cũng sẽ được sử dụng làm căn cứ để lựa chọn khi có nhiều nhà đầu tư có cùng số điểm.

Để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất, VCCI đề nghị, Ban soạn thảo cần bổ sung quy định về căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trong trường hợp nhiều nhà đầu tư có cùng số điểm (dựa vào số điểm tại các tiêu chí thành phần của “năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư”) cho rõ ràng, minh bạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Quỳnh/Congthuong

https://congthuong.vn/thong-nhat-quy-dinh-ve-lua-chon-chu-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-cum-cong-nghiep-143206.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân