Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

06 Tháng Ba 2020 6:44:00 SA

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm xây dựng và ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường...

Năm 2020, Sở Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đây là nội dung được đề cập trong kế hoạch theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm xây dựng và ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi THTHPL liên quan đến lĩnh vực này; kiểm tra liên ngành và điều tra, khảo sát THTHPL về bảo vệ môi trường; tổ chức hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

 

 

 

 

 

 

 

 

HN/Baohaiduong

https://baohaiduong.vn/moi-truong/theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-129779

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân