Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

09 Tháng Sáu 2020 6:26:00 SA

Đối với các công trình hạ tầng ngoài dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt (đường giao thông, hệ thống thoát nước), ngân sách tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố tự cân đối thêm 50% kinh phí trong nguồn kinh phí của huyện để thanh toán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Nhằm hỗ trợ các chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt và kinh phí đầu tư xây dựng các công trình ngoài dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025.

Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, đối với các công trình hạ tầng ngoài dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt (đường giao thông, hệ thống thoát nước), ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố tự cân đối thêm 50% kinh phí trong nguồn kinh phí của huyện để thanh toán trực tiếp cho nhà đầu tư. 

Căn cứ quy hoạch quản lý chất thải rắn và tình hình đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các đơn vị thực hiện. Theo đó, quy trình bao gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Sau đó, lập dự toán kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo mức hỗ trợ quy định, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật để bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể, đối với các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt có hệ thống cân trực tiếp khối lượng thực tế, giá trị thanh toán được tính theo khối lượng thực tế nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt. Đối với khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt không có hệ thống cân trực tiếp, giá trị thanh toán được tính theo định mức phát thải bình quân đầu người nhân với mức giá ghi trong hợp đồng xử lý của UBND huyện, thị xã, thành phố với đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt của dự án trên địa bàn mình quản lý; xác nhận khối lượng chất thải  sinh hoạt được xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hồ sơ đề nghị thanh toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt của đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

 

 

 

 

 

THỤY BÌNH/KHĐS

https://khoahocdoisong.vn/thanh-hoa-ho-tro-kinh-phi-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-142870.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân