Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tháng 4 sẽ có khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh

02 Tháng Tư 2019 6:43:00 SA

Moitruong24h - Dự báo thời tiết tháng 4/2019, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 4, khả năng xuất hiện khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ từ yếu đến trung bình và lệch Đô

Cụ thể, trong tháng 4, nền nhiệt phổ biến trên toàn quốc được dự báo là cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ.

Do đang giai đoạn chuyển mùa cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thời kỳ từ ngày 01-10/4/2019: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.

Ảnh minh họa. Internet

Thời kỳ từ ngày 11-20/4/2019: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn trong khoảng từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-30/4/2019: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trung bình trên cả nước từ ngày 1/3 – 30/4 được dự báo: Bắc Bộ sẽ có nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung Bộ với nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa trong tháng tới, Bắc Bộ có tổng lượng mưa cả thời kỳ ở khu vực phía tây Bắc Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với TBNN. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có tổng lượng mưa cả thời kỳ phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng từ 20-40%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo MT&ĐT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân