Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Thẩm định, xếp loại 231 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản

28 Tháng Mười 2020 6:37:00 SA

Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở NN&PTNT đã  thẩm định, xếp loại 231 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Theo đó, có 157 cơ sở xếp loại B (chiếm 67,9%), 66 cơ sở xếp loại C (chiếm 28,6%), 8 cơ sở không đánh giá (chiếm 3,5%); 28 cơ sở xếp loại C - sau lên B. 

Đồng thời, Sở NN&PTNT thực hiện cấp 170 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; tổ chức 29 buổi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 1.608 lượt người là chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục thẩm định định kỳ 138/210 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản (đạt 65,7% kế hoạch). Kết quả có 127 cơ sở xếp loại B đều duy trì được điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, 33 cơ sở ngừng hoạt động; 6 cơ sở tạm dừng hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

Theo HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/981454/tham-dinh-xep-loai-231-co-so-san-xuat-kinh-doanh-che-bien-nong-lam-thuy-san

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân