Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tây Ninh: Quyết liệt kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường

17 Tháng Hai 2017 4:00:00 CH

Moitruong24h - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tây Ninh đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường... trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh đảm bảo 100% khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm

Năm 2016, Sở TN&MT Tây Ninh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và phương hướng giai đoạn 2016-2020 với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu khách mời từ Trung ương đến địa phương; khen thưởng cho hơn 50 tập thể và cá nhân cơ quan quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Sở TN&MT Tây Ninh cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ nguồn nước sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đã triển khai 29 cuộc kiểm tra, khảo sát chất lượng nước sông, suối, kênh, rạch, các cơ sở sản xuất (37 lượt cơ sở) có nguồn xả thải lưu vực sông, suối như: khảo sát suối Ky, bến Trung Dân, bến Cây Ổi, suối Tre, suối Xa Cách, cầu Bình Tranh, hộ nuôi cá bè xã Long Thành Nam, khu vực cầu Bến Sỏi,…

Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Chính phủ, Tây Ninh hiện có 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, 11/11 cơ sở đã thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trong đó, 09/11 cơ sở đã được Sở TN&MT Tây Ninh kiểm tra, xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, còn 02 cơ sở đang vận hành thử nghiệm, thực hiện việc thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý hoặc đang nâng cấp hệ thống.

Sở TN&MT Tây Ninh cũng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về môi trường do HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh giao năm 2016. Kết quả đến nay, tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn và nước thải đạt 100%, tỷ lệ đô thị xử lý chất thải rắn đạt 100%, tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%,... so với kế hoạch; tiếp nhận và thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp với tổng số tiền thu được là 4,7 tỷ đồng.
Sở TN&MT Tây Ninh còn chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng TN&MT các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra 370 đơn vị. Qua kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 30 đơn vị. Trong đó, đã xử phạt 20 đơn vị với tổng số tiền hơn hơn 3,9 tỷ đồng, đang tổng hợp hồ sơ xử phạt đối với 10 đơn vị.

Lãnh đạo Sở TN&MT Tây Ninh cho biết: Năm 2016, Sở TN&MT đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường. Trong đó, Sở TN&MT đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị thường xuyên vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải... nhằm đảm bảo môi trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bảo vệ môi trường - phát triển bền vững

Lãnh đạo Sở TN&MT Tây Ninh cho hay: Xác định bảo vệ môi trường là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc vào việc phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, thể hiện trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững.

Năm 2017, Sở TN&MT Tây Ninh sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn quản lý môi trường cho cán bộ các cấp; triển khai nhân rộng các mô hình dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, cùng với sự tham gia và phối hợp của các tổ chức vào việc bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và Cảnh sát môi trường trong công tác thanh, kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho cấp huyện, thành phố; phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ, xử lý các cơ sở ô nhiễm nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh; triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2017; kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở chưa triển khai thực hiện kế hoạch.

Ngoài ra, khai thác các nguồn vốn đầu tư để triển khai xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung ở các thị trấn đông dân cư, khu kinh tế và các cụm công nghiệp đã hoạt động; tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi xả rác bừa bãi gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường; tổ chức phân loại, thu gom và xử lý triệt để chất thải nguy hại từ công nghiệp và y tế; kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Và  tăng cường năng lực và tổ chức quan trắc môi trường nước sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và xây dựng hệ thống thông tin về môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý môi trường ở địa phương; triển khai thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường nước rạch Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông năm 2017, kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2017.

Mặt khác, tiếp nhận và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đề án cải tạo phục hồi môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý chất thải, báo cáo giám sát môi trường; chứng nhận các cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Tây Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo Báo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân