Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

04 Tháng Năm 2019 6:53:00 SA

Moitruong24h - Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử; tạo ra môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Ảnh minh họa

 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1550/UBND-KGVX về việc triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tham mưu UBND Thành phố xây dựng quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc theo hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND Thành phố hướng dẫn các Sở, ban, ngành triển khai tích hợp Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố. Phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố, các cơ quan báo chí Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.

Định kỳ 6 tháng, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đề xuất UBND Thành phố khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân nhằm tạo động lực thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ trình UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Sở, ban, ngành triển khai tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố. Triển khai tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động gửi nhận văn bản điện tử, thư điện tử, dịch vụ công trực tuyến dùng chung của Thành phố. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Thành phố đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố; trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, thời gian hoàn thành Quý II năm 2019.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Huy Thành/VGP

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân