Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Tăng cường công tác quan trắc môi trường nước

04 Tháng Tư 2018 8:19:00 SA

Moitruong24h - Việc thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm theo dõi diễn biến các thành phần tài nguyên, môi trường cơ bản trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường, cung cấp số liệu, dữ liệu cho các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên, môi trường hàng năm và dài hạn; kịp thời báo cáo cho các cơ quan quản lý về hiện trạng các thành phần tài nguyên, môi trường, sự biến động số lượng, chất lượng.

Theo báo cáo, năm 2018, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực hiện quan trắc tại 162 vị trí. Cụ thể: tài nguyên nước mặt: 06 vị trí, tài nguyên nước dưới đất: 08 vị trí, môi trường nước sông: 32 vị trí, xâm nhập mặn: 14 vị trí, môi trường nước hồ: 10 vị trí, môi trường nước biển ven bờ: 9 vị trí, môi trường nước dưới đất: 25 vị trí, môi trường nước thải đô thị: 11 vị trí, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn: 25 vị trí, môi trường đất: 15 vị trí, môi trường trầm tích sông: 07 vị trí.

Quá trình quan trắc được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thực hiện quan trắc đối với tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất, quan trắc môi trường nước mặt (sông, hồ), môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển ven bờ, môi trường nước thải đô thị, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn, môi trường đất, môi trường trầm tích sông.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, kết quả quan trắc được đơn vị báo cáo hàng tháng, hàng quý với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường). Riêng kết quả quan trắc xâm nhập mặn được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị báo cáo trực tiếp với UBND tỉnh, Đài truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Bảo vệ môi trường để kịp thời thông báo, cảnh báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân