Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Sơn La: Triển khai thực hiện NĐ 167 của Chính phủ về hạn chế khai thác nước dưới đất

20 Tháng Giêng 2019 6:03:00 SA

Moitruong24h - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn 155/UBND-KT ngày 15/01/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nghị định có hiệu lực thi hành (10/2/2019), Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc khoanh định, công bố danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn; triển khai phổ biến Nghị định tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn. Tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để triển khai thực hiện.

Giao UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phối hợp Sở TN&MT khoanh định, công bố danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác theo phương án được phê duyệt. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công trình khai thác, hoạt động khai thác của công trình theo yêu cầu của Sở TN&MT để phục vụ khoanh định các vùng hạn chế khai thác theo quy định. Phối hợp với Sở TN&MT trong xác định phương án, lộ trình thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất (nếu có) với công trình khai thác nước dưới đất của mình theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân