Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Sóc Trăng: Còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

12 Tháng Năm 2018 1:00:00 CH

Chấn chỉnh việc sử dụng đất đai của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình…theo quy định của pháp luật sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Sóc Trăng cũng như các huyện, thị xã thuộc tỉnh Sóc Trăng

Moitruong24h - Nhằm siết chặt công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, vừa qua cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình... qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc trăng, trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất giao, đất cho thuê,...của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công và an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, hộ gia đình chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đất đai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có trên 5.300 thửa đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 11.907,69  ha. Trong đó, tổ chức kinh tế 266 thửa; tổ chức tôn giáo 711 thửa; cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công và an ninh - quốc phòng 4.337 thửa...

Qua công tác kiểm tra, rà soát tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn 299 thửa đất đang tranh chấp, lấn, chiếm với diện tích là 182,11ha, trong đó tại TP. Sóc Trăng có tổng cộng 56 thửa; TX.Vĩnh Châu có 85 thửa; TX. Ngã Năm có 45 thửa. Đối với diện tích đất cho thuê, cho mượn sai quy định với tổng cộng có 52 thửa, diện tích trên 13ha. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, ...được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chưa sử dụng hết đất với tổng diện tích 60,73 ha ( tương đương 153 thửa), trong đó huyện Long Phú, huyện Mỹ Xuyên là 2 địa phương có diện tích đất chưa sử dụng lớn nhất lần lượt là 36,57 ha và 16,78 ha;...

Đối với tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất, hầu hết các tổ chức đều đưa đất vào sử dụng đúng mục đích được cho thuê, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, còn 02 tổ chức chưa đưa đất vào sử dụng đã bị cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi; 25 tổ chức kinh tế sử dụng đất không hiệu quả, trong đó TP. Sóc Trăng có trên 10 tổ chức kinh tế, TX. Vĩnh Châu có 9 tổ chức kinh tế, huyện Long Phú có 02 tổ chức, ...

Liên quan đến tình hình sử dụng đất sai mục đích của hộ gia đình, cá nhân, qua thống kê các trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất sai mục đích (hộ tự chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang làm nhà ở và đất phi nông nghiệp khác) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 10.909 hộ, với diện tích 279,09 ha, cụ thể tại TP. Sóc Trăng có tổng cộng 507 hộ, diện tích 16,38 ha đất ở và 0,01 ha đất phi nông nghiệp khác; TX. Vĩnh Châu có 2.813 hộ, diện tích 84,4 ha đất ở và 5,0 ha đất phi nông nghiệp khác; TX. Ngã Năm có 230 hộ, diện tích 4,84 ha đất ở và 0,65 ha đất phi nông nghiệp khác; huyện Long Phú có 2986 hộ, diện tích 38,87 ha đất ở và 1,12 ha đất phi nông nghiệp khác;...

Những biện pháp xử lý...

Để khắc phục tình trạng nêu trên, từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai đi vào nề nếp, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã đề xuất những biện pháp xử lý, cụ thể: UBND cấp huyện phải thu hồi ngay 52 thửa đất với tổng diện tích 13,36 ha đang cho thuê, cho mượn không đúng thẩm quyền. Đối với 153 thửa, diện tích 60,73 ha chưa sử dụng đã giao cho tổ chức quản lý, sử dụng nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng thì UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp vào đề án sắp xếp đất công và báo cáo UBND tỉnh. Đối với các thửa đất đã giao cho tổ chức quản lý, sử dụng nhưng để bị lấn, chiếm hoặc có tranh chấp thì UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền, theo hướng thu hồi đất. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng nay phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND cấp huyện lập phương án và có danh sách cụ thể các hộ đang sử dụng, trình UBND tỉnh xin chủ trương cho phép ổn định sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang làm nhà ở hoặc phi nông nghiệp khác, đã xây dựng công trình trên đất, mục đích hiện trạng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì hướng dẫn chủ sử dụng đất lập thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì xử lý theo quy định và buộc khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014.

Song song với đó, UBND cấp huyện cần tăng cường công tác giải quyết việc lấn, chiếm đất công, nhất là đất các công trình sự nghiệp, trụ sở cơ quan, đất bãi bồi, hành lang, công trình công cộng…báo cáo kết quả giải quyết định kỳ 06 tháng, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các tổ chức kinh tế chưa đưa đất vào sử dụng, chậm thực hiện dự án, cho thuê lại đất không đúng quy định, kịp thời trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định, sử dụng đất đai ngày có hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hùng/TN-MT

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân