Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản xếp loại A, B tăng

01 Tháng Tám 2020 6:42:00 SA

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Lâm Đồng đã thực hiện 2 đợt thẩm định định kỳ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh. 

Trong 2 đợt thẩm định định kỳ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Nông lâm thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả thẩm định, đánh giá, 17 cơ sở đều xếp loại A, B
Trong 2 đợt thẩm định định kỳ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Nông lâm thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả thẩm định, đánh giá, 17 cơ sở đều xếp loại A, B

Kết quả thẩm định, đánh giá, xếp loại được 17 cơ sở thì tất cả các cơ sở này đều xếp loại A, B. So với cùng kỳ năm trước số cơ sở xếp loại A, B tăng; cơ sở xếp loại C giảm dần. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 8 mẫu sản phẩm, gồm 4 mẫu rau, 4 mẫu chè để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (ATTP), kết quả 8 mẫu phân tích đều an toàn.

Ngoài ra, Chi cục đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đơn Dương, Lạc Dương; đồng thời tiến hành lấy 7 mẫu, gồm 4 mẫu rau, 2 mẫu cà phê, 1 mẫu chè để phân tích các chỉ tiêu ATTP với kết quả các mẫu phân tích đều an toàn. Ngoài ra, tổ chức thẩm định, kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 104 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn; trong đó, có 68 cơ sở do cấp tỉnh cấp; 36 cơ sở do các đơn vị cấp huyện cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG SA/Baolamdong

http://baolamdong.vn/kinhte/202007/so-co-so-san-xuat-che-bien-kinh-doanh-nong-san-xep-loai-a-b-tang-3014762/

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân