Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Quảng Trị: Tăng cường công tác quản lý nguồn tài nguyên nước ​​​​​​​

17 Tháng Mười Một 2018 6:43:00 SA

Moitruong24h - Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị cho biết, trong năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã cấp 3 giấy phép về lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra hoạt động quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, Sở TN&MT Quảng Trị đang thực hiện Đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” theo đề cương và dự toán đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Trong năm 2018, ngành TN&MT Quảng Trị đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TN&MT đối với 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, kịp thời phát hiện một số thiếu sót và đã yêu cầu khắc phục theo quy định pháp luật.
 

Ngoài ra, thực hiện theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Hội đồng thẩm định do Sở TN&MT Quảng Trị chủ trì đã tiến hành thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 8 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên nước tại Quảng Trị vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc: Chưa có quy định cụ thể về các khoản chi cho việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Theo Thông tư số 44 /2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất bia, nước giải khát, nước đá là quá cao. Theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025” quy định đến năm 2020 tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân là 18%; tuy nhiên theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ không có quy định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với khối lượng nước thất thoát. Do đó, Hội đồng thẩm định chưa có cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch…

Để giải quyết những vướng mắc trên, theo lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Trị đã kiến nghị Cục Quản lý tài nguyên nước sớm ban hành văn bản hướng dẫn các khoản chi cho việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Tăng cường đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước. Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên phù hợp với tình hình thực tế. Để đảm bảo việc tính, thẩm định tiền cấp quyền tài nguyên nước đúng theo. Đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch theo khối lượng nước đã khai thác hay khối lượng nước đã bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân