Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Quảng Trị phấn đấu đến năm 2020 diện tích cánh đồng lớn đạt 7000 ha

08 Tháng Mười Một 2018 6:32:00 SA

Moitruong24h - Thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 4907 xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất, thu hoạch lúa trên các mô hình cánh đồng lớn

Đối tượng áp dụng theo nội dung kế hoạch gồm: Các doanh nghiệp trong nước có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ gia đình, cá nhân, trang trại. HTX, Liên hiệp HTX có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với doanh nghiệp hoặc nông dân. Nông dân tham gia hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân. Đối tượng cây trồng sẽ áp dụng với 6 cây trồng chủ lực và một số cây trồng lợi thế khác của tỉnh Quảng Trị. Phạm vi kế hoạch bắt đầu từ năm 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Với kế hoạch đề ra, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2020 diện tích cánh đồng lớn đạt 7000 ha, tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 23,2 tỷ đồng. Các giải pháp thực hiện được đề ra: Giải pháp về tuyên truyền; giải pháp về khoa học công nghệ, quy hoạch; xây dựng; phát triển các hình thức liên kết, hợp tác phù hợp; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức đại diện hộ nông dân xây dựng, thực hiện các dự án, phương án cánh đồng lớn...

Mô hình cánh đồng lớn tại Quảng Trị đang được xây dựng theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững

Điều kiện được hưởng hỗ trợ, đối với doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân. Có vùng nguyên liệu phải đảm bảo ít nhất 50% nhu cầu nguyên liệu và có hệ thống sấy, kho chứa, cơ sở chế biến đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hợp đồng, được UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với tổ chức đại diện của nông dân phải có hợp đồng và thực hiện cung ứng đầu vào cho sản xuất hoặc tổ chức sản xuất hoặc tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên và nông dân trên địa bàn. Có phương án thực hiện các nội dung được ưu đãi, hỗ trợ. Đối với nông dân sẽ được hỗ trợ 50% (đối với vùng đồng bằng), 70% (đối với vùng miền núi) chi phí giống, vật tư thiết yếu để thực hiện dự án sản xuất cánh đồng lớn có liên kết thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới và Nghị định của Chính phủ về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Mỗi năm hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng. Điều kiện hỗ trợ: Hộ nông dân cam kết thực hiện sản xuất và tiêu thụ nông sản theo đúng hợp đồng đã ký và hợp đồng này được UBND cấp xã xác nhận.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mục tiêu xây dựng cánh đồng lớn nhằm đẩy mạnh nhân rộng sản xuất trên cánh đồng lớn nhằm tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết giữa nông dân như cá nhân, hộ gia đình, trang trại với doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân như HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; xây dựng được nền tảng liên kết vững chắc, đảm bảo lợi ích và hiệu quả tối ưu giữa các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân

 

 

 

 

 

 

 

 

AN (Theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân