Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Quảng Ninh không đánh đổi môi trường để phát triển bằng mọi giá

30 Tháng Mười 2018 6:35:00 SA

Moitruong24h - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu tại cuộc họp mới đây về công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại KCN, CCN

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 KCN và 3 CCN đã đi vào hoạt động. Trong đó cả 5 KCN đều có trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các dự án thứ cấp. 3/5 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động theo quy định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nhà đầu tư thứ cấp chưa thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trong KCN, gây ảnh hưởng đến môi trường. Tại 3 CCN hiện mới có duy nhất CCN Hà Khánh (TP.Hạ Long) đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với quy mô 1.500m3/ngày đêm.

Đối với công tác quản lý khí thải, tiếng ồn; quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh, cả 8 KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư đều không đầu tư hệ thống thu gom tập trung mà chủ yếu do các nhà đầu tư thứ cấp tự đầu tư và định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo quy định. Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2017, quý I và II/2018, các khu vực lân cận tại 8 KCN, CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có hàm lượng các khí độc, bụi, tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu khẳng định, Quảng Ninh không đánh đổi môi trường để phát triển bằng mọi giá và đây là nhiệm vụ xuyên suốt của tỉnh. Trong thời gian tới, yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp phải thực hiện nghiêm việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trong KCN, CCN; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền dữ liệu về trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường; xử lý chất thải rắn theo quy định.  

Đối với các KCN, CCN đang trong giai đoạn thu hút đầu tư phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động; các địa phương khẩn trương di dời những cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư vào CCN. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất trong KCN, CCN. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện tốt công tác quản lý về môi trường, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

 

 

 

 

 

 

 

 

TD (theo TN&MT)

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân