Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý rác thải trên địa bàn

21 Tháng Sáu 2019 6:47:00 SA

Moitruong24h - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 965/UBND-TNMT ngày 18/6/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý rác thải trên địa bàn.

Để giải quyết đồng bộ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải với mục tiêu xử lý triệt để rác thải, tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, ngày 18/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 965/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện nội dung được giao tại Thông báo kết luận số 773/TB-VPUBND ngày 14/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.
 

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác quản lý rác thải; rà soát, tổng hợp, xây dựng đề án đóng cửa các bãi rác đã đầy trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, dự kiến kinh phí thực hiện đóng cửa từng bãi rác; nghiên cứu mô hình xử lý rác thải thân thiện với môi trường có quy mô nhỏ cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, giao thông khó khăn để hướng dẫn áp dụng cho các địa phương. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng các đề án đóng cửa các bãi rác đã đầy trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, dự kiến kinh phí thực hiện đóng cửa từng bãi rác.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đơn giá, mức hỗ trợ cụ thể cho công tác xử lý rác theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; thống nhất phương án đảm bảo vận chuyển rác thải từ các huyện, thị xã, thành phố đến Nhà máy Xử lý rác thải.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình hiện trạng bãi rác trên địa bàn, có văn bản đề xuất phương án đóng cửa các bãi rác đã đầy, không đảm bảo vệ sinh môi trường; nghiên cứu, xây dựng quy hoạch bố trí điểm tập kết rác thải trên địa bàn quản lý, trong đó phải đảm bảo về khoảng cách ly vệ sinh và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đưa vào sử dụng các dây chuyền công nghệ còn lại của Dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ theo đúng tiến độ; nghiên cứu nâng cao năng lực để đảm bảo xử lý rác thải; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án.

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thiệu/TN-MT

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân