Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phú Yên đẩy nhanh tiến độ xã hoàn thành nông thôn mới

15 Tháng Tám 2020 1:00:00 CH

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện là Tây Hòa và Phú Hòa, cùng với 55/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Làm đường giao thông nông thôn ở Phú Yên. (Ảnh: Thùy Thảo) 

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên, dự kiến đến cuối năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 57 xã (chiếm 65%) và 3/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Qua chương trình xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên, phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn đã phát triển mạnh, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Riêng chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn các xã miền núi dự kiến đến cuối năm 2020 hoàn thành hơn 399km, cơ bản các địa bàn không bị chia cách trong mọi tình huống. Đời sống nhân dân vùng nông thôn tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn của tỉnh Phú Yên năm 2020 ước đạt 31,5 triệu đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2015.

Cùng với đó, chất lượng xã về đích nông thôn mới cũng toàn diện, đồng đều hơn. Hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên đang được các cấp, ngành, người dân từ đồng bằng đến miền núi hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức bật lớn cho địa phương đẩy nhanh tiến độ xã hoàn thành nông thôn mới và nâng cao chất lượng tiêu chí giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên, hiện có 9 xã phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới năm 2020, trong đó có 5 xã: Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân), An Ninh Tây (huyện Tuy An), Sơn Long, Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), Xuân Thịnh (TX Sông Cầu), hoàn thành, xét công nhận đợt 1 vào tháng 8/2020. Còn lại 4 xã An Hòa (huyện Tuy An), Sông Hinh (huyện Sông Hinh) và Xuân Bình, Xuân Phương (TX Sông Cầu) sẽ hoàn thành, xét công nhận đợt 2 vào tháng 3/2021.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, thời gian qua, địa phương này đã gắn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lồng ghép nhiều chương trình liên quan đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn của Phú Yên./.

 

 

 

 

 

 

 

K.V/ĐCS

http://dangcongsan.vn/kinh-te/phu-yen-day-nhanh-tien-do-xa-hoan-thanh-nong-thon-moi-561056.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân