Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phòng, chống thiên tai thiết thực, hiệu quả

06 Tháng Tám 2018 11:00:00 SA

Moitruong24h - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), bảy tháng qua, thiên tai đã làm 112 người chết và mất tích, bị thương 81 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6.000 tỷ đồng. Trước tình hình thời tiết, mưa bão, lũ lụt tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề đến đời sống, sản xuất, nhất là nông nghiệp, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ, trước hết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, khó khăn, thách thức để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp PCTT thiết thực, hiệu quả.

Là quốc gia chịu tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu, nhiều năm qua, công tác PCTT ở nước ta được đặc biệt quan tâm. Từ việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác cảnh báo, dự báo thiên tai và gần đây nhất là thành lập mới Tổng cục PCTT, đồng thời kiện toàn tổ chức các Ban chỉ đạo PCTT từ Trung ương đến địa phương. Thế nhưng từ khi tổ chức lại bộ máy PCTT đến nay (18-8-2017), đã một năm trôi qua nhưng hoạt động của Tổng cục PCTT vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Lực lượng công chức, viên chức, người lao động còn mỏng; trình độ chuyên môn và kiến thức quản lý nhà nước của một bộ phận cán bộ còn yếu, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; năng lực tham mưu, nắm bắt thông tin, công tác thống kê, phân tích, dự báo gặp nhiều hạn chế. Là cơ quan làm nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp với thiên tai, nhưng việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính ở một số bộ phận cán bộ chưa tốt, bỏ sót công việc… Đây cũng là nguyên nhân khiến việc xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2035, tầm nhìn 2050, mặc dù được triển khai từ tháng 7-2016, và đến nay đã được rà soát, chỉnh sửa nhiều lần, nhưng vẫn chưa báo cáo Bộ chủ quản để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong khi đó, theo dự báo, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, từ nay đến cuối năm còn nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Nhiều đợt lũ lớn xuất hiện, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi phía bắc, Trung Bộ, ngập úng ở đồng bằng sông Cửu Long. Để nâng cao hiệu quả công tác PCTT, trước hết các cơ quan chức năng cần tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu PCTT quốc gia; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác PCTT; hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai với các cấp độ rủi ro; từng bước hệ thống hóa trạm quan trắc giám sát chuyên dùng; tổng hợp mọi nguồn lực, vật tư, phương tiện, theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả.

Song song với việc khẩn trương hoàn thành đề án trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2035, tầm nhìn 2050, cần hoàn thiện Kế hoạch PCTT quốc gia, đề án Nâng cao năng lực quốc gia về PCTT; điều chỉnh đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; các chương trình tổng thể PCTT khu vực miền trung, Tây Nguyên, và lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi từ Hà Tĩnh trở ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng giai đoạn 2018-2020. Mở rộng các mô hình, hình thức đào tạo cho lực lượng chuyên trách, chính quyền các cấp và nhất là người dân về năng lực nhận biết, ứng phó thiên tai bằng nhiều hình thức. Trước mắt là kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác PCTT. Đó là PCTT phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

Diệu Linh/Nhandan

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân