Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phòng chống hạn mùa khô 2019-2020

02 Tháng Mười Hai 2019 5:00:00 CH

BÌNH THUẬN - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch tổng thể về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho mùa khô, phù hợp với khả năng nguồn nước và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, bảo đảm phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân. Trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước cụ thể đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp phòng, chống.

Chỉ đạo đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, lượng dòng chảy đến các hệ thống công trình thủy lợi để vận hành, điều tiết nước phù hợp với điều kiện thời tiết.Tổ chức kiểm kê nguồn nước, từ đó tính toán cân bằng nước, xây dựng lịch cấp nước cụ thể cho từng hệ thống công trình. Thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh biết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước nếu có, bảo đảm phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu thiết yếu khác.Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn.

Hạn hán tại Hàm Thuận Nam những năm trước.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi rà soát, xác định vùng sản xuất chủđộng được nguồn nước, vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để chỉ đạo bố trí sản xuất vụ đông xuân, vụ hè thu năm 2020, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng về nguồn nước, bảo đảm canh tác thắng lợi. Hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để các doanh nghiệp và người dân áp dụng tưới. Trong đó, đẩy mạnh nhân rộng mô hình “Thâm canh lúa nước theo phương pháp SRI”, nhằm đối phó với tình trạng khô hạn kéo dài.Thực hiện công tác phòng trừ sâu, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Kiểm kê tình hình nguồn nước trong các hệ thống nước sinh hoạt nông thôn đang khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh; rà soát nhu cầu đầu tư công trình để bổ sung nguồn nước, nâng công suất nhà máy, mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước, để duy trì năng lực và mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Chủ động phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Công ty thủy điện Đại Ninh, Sở Công thương đăng ký nhu cầu sử dụng nguồn nước chạy máy phát điện kết hợp cấp nước về hạ du của thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và Đại Ninh hàng tháng, để bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc.

Đôn đốc chủ đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi kết hợp nhiệm vụ hỗ trợ nước sinh hoạt đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau trong kế hoạch đầu tư năm 2019, sớm đưa công trình vào khai thác vận hành, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân…

Được biết, đến ngày 25/11, tổng lượng nước trữ trong các hệ thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh 189,39 triệu m3/258,99 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 73,13%; lượng nước trữ tại hồ thủy điện Đại Ninh 102,14 triệu m3/251,73 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 40,58%, hồ thủy điện Hàm Thuận 502,95 triệu m3/522,50 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 96,26%. Lượng nước trữ tại các hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh thời điểm hiện tại thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước đây.

 

 

 

 

 

 

DN/theo Binhthuan

http://www.baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/phong-chong-han-mua-kho-2019-2020-122761.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân