Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phát huy thế mạnh từ nền kinh tế tập thể

29 Tháng Mười 2020 6:48:00 SA

Nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, sự quan tâm của các ngành, các cấp và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã..., nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh Hợp tác xã thành phố đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Điều đó đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế Thủ đô có những bước chuyển mình rõ nét, đặc biệt là khu vực kinh tế nông thôn.

Vai trò kinh tế “đầu tàu”

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố, giai đoạn 2018-2020, kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là HTX tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và tinh thần hợp tác xã quốc tế. Điển hình nhất, số lượng các tổ chức KTTT tiếp tục tăng nhanh, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Hà Nội Lê Văn Thư cho biết, ước đến hết năm 2020, toàn thành phố có 2.164 HTX, quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó có 1.262 HTX nông nghiệp; 293 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 23 HTX xây dựng; 253 HTX thương mại dịch vụ; 189 HTX vận tải; 46 HTX lĩnh vực khác và 98 quỹ tín dụng nhân dân; 16 liên hiệp HTX, 1.543 tổ hợp tác.

Từ đầu năm 2018 đến nay, có 315 HTX thành lập mới, bình quân mỗi năm tăng 105 HTX, tăng 3 lần so với bình quân mỗi tỉnh, thành phố trong cả nước là 35 hợp tác xã/năm, đạt 210% so với chỉ tiêu Đại hội V đề ra (đạt 126% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ); thành lập mới 6 liên hiệp HTX, bình quân mỗi năm tăng 2 liên hiệp HTX, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của thành phố và của Liên minh HTX thành phố đề ra; thành lập mới 259 tổ hợp tác, bình quân mỗi năm tăng 87 tổ hợp tác. 

Hà Nội là địa phương có số lượng HTX lớn nhất; là một trong những địa phương có số lượng HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới hằng năm nhiều nhất cả nước. Sự phát triển về số lượng các tổ chức trong khu vực KTTT phù hợp với xu thế phát triển KTTT và chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Đáng ghi nhận, từ sự phát triển của HTX, nhiều mô hình liên kết, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực được hình thành. Hiện toàn thành phố có 65% HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả (tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân cả nước là 59,7%). 

Sự chuyển biến của KTTT, HTX được thể hiện trên từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp cơ bản được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Các HTX này đã và đang là tổ chức đầu mối triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giữ vai trò là “cánh tay nối dài” của các cơ quan nhà nước với hộ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, các HTX đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ cho khoảng 200.000ha đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, thành viên toàn thành phố. Đáng chú ý, một số HTX tổ chức sản xuất hàng hóa, chế biến, tiêu thụ sản phẩm kinh doanh đa ngành có hiệu quả.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các HTX đã phát huy tối đa sức mạnh, liên kết, hình thành những sản phẩm chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm làng nghề. Sản phẩm của các HTX sản xuất không những đáp ứng được nhu cầu thị trường hàng tiêu dùng mà có sản phẩm được dùng trong các công trình, dự án đòi hỏi kỹ thuật cao; một số sản phẩm có thị trường xuất khẩu ổn định. 

Đáng chú ý, các quỹ tín dụng nhân dân đã hỗ trợ nguồn vốn cho các thành viên của Liên minh HTX thành phố phát triển sản xuất. Hiện, toàn thành phố có 98 quỹ tín dụng nhân dân với khoảng 125.692 thành viên, tổng nguồn vốn khoảng 13.285 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ 368 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 7.262 tỷ đồng. Đây là kênh hỗ trợ vốn tích cực, tiện lợi cho hộ gia đình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế nạn “tín dụng đen” ở các địa phương.

Có thể khẳng định, những năm qua, KTTT, HTX đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của Thủ đô cũng như khu vực KTTT, HTX của cả nước. Đáng chú ý, các HTX đã bảo đảm ổn định đời sống của đông đảo người dân, là một trong những lực lượng tham gia giữ gìn và phát huy văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Với phương châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX thành phố tiếp tục củng cố, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực KTTT, HTX và nhân dân; là nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX…

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX thành phố cùng thành viên nỗ lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX cả về bề rộng và chiều sâu theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, trong đó đặc biệt chủ động nâng cao chất lượng hoạt động; thu hút ngày càng nhiều hộ gia đình, cá nhân và các thành phần kinh tế khác tham gia theo nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi” phù hợp điều kiện từng địa phương; góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội…

Mục tiêu đến năm 2025, phát triển mới 4.000 hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế khác tham gia là thành viên của các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. Đồng thời, thu hút 65-70% hộ gia đình ở nông thôn tham gia hợp tác xã; phát triển mới 250 tổ hợp tác, 300 HTX và 10 liên hiệp HTX. Vốn điều lệ, tài sản, thu nhập của thành viên HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác tăng 1,5 lần; tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 75%; HTX phi nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 85%. Đặc biệt, củng cố HTX đáp ứng tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất ở 100% các xã xây dựng “Nông thôn mới”, “Nông thôn mới nâng cao” và “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Để đạt mục tiêu đề ra, Liên minh HTX thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị các cấp và người dân về phát triển KTTT, HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời xây dựng môi trường pháp lý, hành chính thuận lợi, tạo điều kiện cho thành lập mới và phát triển KTTT, HTX.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT, HTX. Đặc biệt, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của thành viên, tăng cường các mối liên kết, phát triển thành viên mới. Đáng chú ý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý, quản trị sản xuất - kinh doanh; xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường…

Với việc đồng bộ các giải pháp và quyết tâm, Liên minh HTX thành phố và các thành viên đang tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/982058/phat-huy-the-manh-tu-nen-kinh-te-tap-the#

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân