Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phấn đấu hằng năm vận động, hướng dẫn thành lập tối thiểu 18 hợp tác xã

17 Tháng Chín 2020 6:04:00 SA

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10-NQ/HNDTƯ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2020-2025”.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp... được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 100% thành viên Hội đồng quản trị và giám đốc, phó giám đốc hợp tác xã được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý kinh tế theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, mỗi năm, các cấp Hội Nông dân thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập tối thiểu 18 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu đến năm 2025, tổng số hợp tác xã được các cấp Hội Nông dân thành phố vận động, hướng dẫn thành lập đạt trên 90 hợp tác xã và trên 150 tổ hợp tác…

 

 

 

 

 

Đỗ Minh/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/978499/phan-dau-hang-nam-van-dong-huong-dan-thanh-lap-toi-thieu-18-hop-tac-xa

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân