Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Phấn đấu 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý vào năm 2025

31 Tháng Bảy 2020 1:00:00 CH

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có Tờ trình số 6304/TTr-STNMT-CCBVMT về việc phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất, đến năm 2025, trên địa bàn thành phố: 100% chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, làng nghề phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 85% chất thải nguy hại điện, điện tử, ắc quy và pin thải các loại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt tại các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% số nhà sản xuất thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định của pháp luật.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh đều được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường...

 

 

 

 

 

 

Hoàng Sơn/HNMO

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/973904/phan-dau-100-chat-thai-nguy-hai-duoc-thu-gom-xu-ly-vao-nam-2025

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân