Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Nhức nhối ATVSTP: Nhiều tư thương cố tình mua hóa chất công nghiệp

    TP.HCM vẫn là điểm nóng về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Năm 2018 số tiền phạt trong lĩnh vực này lên tới gần 17 tỷ đồng. Thực phẩm, thức ăn chứa hóa chất công nghiệp, chất cấm sử dụng để chế biến thực phẩm vẫn là vấn đề nan giải.