Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Mẹ bỏ điện thoại xuống và ôm con đi

    Có một dạo tôi thường xuyên phải check mail, trả lời điện thoại, tin nhắn. Một ngày, đứa con chưa đến 4 tuổi của tôi đứng trước mặt tôi nói 'Mẹ, mẹ bỏ điện thoại xuống và ôm con đi!'.