Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Bài thuốc chữa ho do táo nhiệt

    Ho do táo nhiệt y học cổ truyền gọi đàm nhiệt khái thấu. Nguyên nhân do khí trời táo nhiệt, lại gặp phải người vốn nhiệt tạng, đờm với nhiệt quấn quýt lấy nhau phát sinh bệnh.