Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Du lịch Nông nghiệp: Làm nông trong một tâm thế mới

    Du lịch và nông nghiệp là hai ngành mũi nhọn được xác định ưu tiên phát triển trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, chính sách xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp chất lượng cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch.