Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Bến Tre: Tập trung quản lý, quy hoạch chất thải rắn

    Tỉnh Bến Tre vừa tiến hành khảo sát, đánh giá các bãi rác hiện hữu, đánh giá khả năng mở rộng quy mô các bãi rác; đồng thời, xem xét bố trí quỹ đất phù hợp tại địa phương để kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý cho khu vực, liên vùng.