Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Hòa Bình: Quá tải các điểm đổ thải, dự án nâng cấp tuyến đường 433 chậm tiến độ

    Khối lượng đào đắp lớn, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, gặp khó khăn về bãi đổ thải, người dân cản trở thi công, thiếu vốn, điều kiện thi công khó khăn, dự án trọng điểm cải tạo, nâng cấp đường 433, dự kiến hoàn thành vào năm 2016, song đến nay đã lỗi hẹn gần 3 năm. Dự án nâng cấp đường giao thông chậm tiến độ nhiều năm, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, không đáp ứng mục tiêu phục vụ phát triển KT- XH địa phương.