Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Phát hiện vật chất nano carbon mới

    Vật chất mới của carbon được đặt tên là Diamano, được đánh giá là mở ra tiềm năng công nghệ lớn cho các ngành y học nano, điện tử nano và máy tính lượng tử.