Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Nhân loại ứng phó với biến đổi khí hậu: Hành trình hơn 20 năm

    Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu hay còn gọi là các kỳ Hội nghị COP diễn ra lần đầu vào năm 1995 tại Berlin (Đức). Từ đó đến nay, qua 24 kỳ Hội nghị, nhân loại đã tiến những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.