Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Ngân hàng Thế giới đề nghị ĐBSCL giảm diện tích trồng lúa

    Vùng đồng bằng nên sản xuất ít gạo hơn để giảm tác động môi trường, đồng thời thúc đẩy sản xuất gạo chất lượng cao và gạo đặc chủng. Phần đất còn lại sẽ dành để trồng các loại nông sản có giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.