Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Lời khẩn cầu từ dòng sông Hạc

    Những người tôi đã gặp là những cư dân thuyền chài, lấy dòng sông Hạc đoạn chảy qua TP Thanh Hóa làm chốn dừng chân để tiếp tục những ngày lênh đênh, rày đây, mai đó tìm kế mưu sinh. Dòng sông đã trói buộc họ từ đời này qua đời khác như vạn kiếp người đi lạc vào mê cung.