Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Kiểm soát chặt tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

    Năm 2018, hoạt động thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường biển được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý có sự chuyển biến, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, huy động và kết hợp hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát biển, kịp thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch bảo đảm thống nhất với Thanh tra Bộ, đảm bảo giám sát một cách hiệu quả nhất hoạt động khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.