Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Không thể chỉ hô hào!

    Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún khiến số đông nông dân luôn phải chịu nhiều rủi ro, thua thiệt, đơn độc trên đồng đất của mình. Họ cần được hỗ trợ từ những chính sách thực sự là động lực giúp họ có được chỗ đứng, vai trò trung tâm trong một chuỗi liên kết sản xuất, với sự tham gia, đồng hành tích cực, hiệu quả của các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX).

  • 10 hiện vật trên thế giới không thể được giải thích bằng logic thông thường

    Những hiện vật kỳ lạ trên thế giới còn lưu lại đến tận ngày nay khiến cho tất cả các giới khoa học bối rối vì không thể tìm ra bất cứ một nguồn gốc hoặc lý luận khoa học nào để giải thích. Thế nhưng, chúng vẫn tồn tại với thời gian.