Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Hợp tác công tư về đảm bảo thực phẩm an toàn tại Việt Nam

    Ông Chris Humphrey, Giám đốc EU-ABC: Chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác giữa các chính phủ và khối tư nhân, để đảm bảo cho người dân ở khu vực được sử dụng các loại thực phẩm vừa tốt cho sức khoẻ của chính họ, vừa đủ tiêu chuẩn để thương mại, xuất khẩu.