Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • ĐBSCL đang sụt lún 2,5cm/năm

    Khu vực MêKông đang chìm, đất đang sụt lún 2,5cm mỗi năm, lượng phù sa giảm nghiêm trọng, sạt lở diễn ra nghiêm trọng cùng với đó là nước biển dâng 3mm/năm.