Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • G.E.P: Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường trong học đường

    Hàng trăm mô hình, nhiều hoạt động mang tính cộng đồng trong học đường sẽ được ghi nhận trong Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu bảo vệ thiên nhiên - môi trường trong học đường. Chương trình được tổ chức nhằm động viên, khích lệ tinh thần để các em học sinh, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay bảo vệ thiên nhiên, môi trường.