Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Đà Nẵng: Xây dựng dữ liệu tiềm năng năng lượng mặt trời

    Một cơ sở dữ liệu tiềm năng năng lượng mặt trời bao quát cả thành phố Đà Nẵng sẽ giúp cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, nhà đầu tư khi lập kế hoạch xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời. Điều này phù hợp với chủ trương của Đà Nẵng hướng tới “Thành phố môi trường” và phát triển năng lượng bền vững trong bối cảnh tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

  • 2018 là một trong 4 năm nóng nhất lịch sử

    Theo dữ liệu được công bố mới đây bởi nhóm nghiên cứu Mỹ Berkeley Earth, năm 2018 được ghi nhận là 1 trong 4 năm nóng nhất trong lịch sử.

  • Điện tử hóa dữ liệu tài nguyên rừng

    Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) vừa tổ chức diễn đàn "Thông tin dữ liệu tài nguyên rừng" với sự tham dự của các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị trong ngành lâm nghiệp và nhà tài trợ