Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
 • Công nghệ xanh - đòn bẩy phát triển kinh tế cho doanh nghiệp

  Sự phát triển của công nghệ xanh đem lại sự cân bằng giữa môi trường và giá trị kinh tế cho mỗi doanh nghiệp.

 • Tạo “đòn bẩy” thoát nghèo bền vững

  Sáu tháng đầu năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về công tác xóa đói, giảm nghèo. Đạt được kết quả đó là do các cấp, các ngành chức năng thực hiện đa dạng, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, có việc tạo "đòn bẩy" thoát nghèo bền vững.

 • Doanh nghiệp cần đòn bẩy

  Mặc dù khẳng định, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ đã giúp môi trường kinh doanh Việt Nam cải thiện rất nhiều, song không ít ý kiến cho rằng, so với môi trường kinh doanh quốc tế, vẫn còn nhiều vấn đề phải tháo gỡ mới thực sự tạo động lực cho cộng đồng DN, đặc biệt là khu vực DN nhỏ và vừa phát triển và hội nhập. Bản thân nhiều DN cũng chia sẻ, họ vẫn còn gặp không ít rào cản từ phía các chính sách.

 • Chưa rõ vai trò đòn bẩy

  TP Hồ Chí Minh đã và đang đầu tư mạnh mẽ để đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn...

 • Biến đất đai thành nguồn lực phát triển

  Mục tiêu của Sở TN&MT Hà Giang đặt ra là linh hoạt trong chính sách, thông thoáng trong thủ tục tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và người dân để đưa đất đai trở thành đòn bẩy của phát triển kinh tế.