Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Xuân đã về bên gánh hàng của mẹ

    Bố mẹ làm nông nhưng kiêm cả chạy chợ. Quanh năm các con đi học. Bố mẹ ở nhà phân công nhau. Bố chịu trách nhiệm ruộng đồng, con gà, con vịt. Mẹ lo vườn tược để kiếm đồng ra đồng vào. Mẹ bảo, thế cho nó khỏe người và quan trọng nhất là có tiền cho tụi bây đi học.