Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Côn Đảo: Nguy cơ ô nhiễm nặng vì hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng

    Theo ước tính, khối lượng tồn đọng tại bãi rác Bãi Nhát ở Côn Đảo đến hết tháng Ba vừa qua là khoảng 70.000 tấn và lượng rác phát sinh hàng ngày khoảng 15 tấn/ngày.Theo ước tính, khối lượng tồn đọng tại bãi rác Bãi Nhát ở Côn Đảo đến hết tháng Ba vừa qua là khoảng 70.000 tấn và lượng rác phát sinh hàng ngày khoảng 15 tấn/ngày