Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
 • Vụ doanh nghiệp xả thải: Có chỉ số vượt 16 lần mức cho phép

  Sau khi người dân cùng các cơ quan báo chí phản ánh việc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa xả nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cũng như sức khỏe người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy có 7/12 thông số vượt quy chuẩn môi trường trong đó Clo dư vượt 16,35 lần.

 • Nỗ lực trong công tác cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai tại Quảng Trị

  “Tiếp cận đất đai là giai đoạn đầu tiên, có tính quyết định đối với các dự án, vì vậy, Sở TN&MT đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh thời gian cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh...” - TS. Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho biết.

 • TP HCM đưa thông tin ô nhiễm môi trường lên bảng điện tử

  Kết quả quan trắc về mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước sẽ được công bố trên các bảng điện tử cho người dân cùng giám sát, đề xuất giải pháp xử lý.

 • Chile, đất nước thanh bình nhất khu vực Mỹ Latin

  Theo ấn bản số 10 của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) biên soạn, Chile được đánh giá là quốc gia thanh bình nhất khu vực Mỹ Latin.