Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng
  • Chất thải Formosa có nồng độ PH vượt ngưỡng nguy hại

    Sở TN-MT Thái Nguyên đã báo cáo về Bộ TN-MT kết quả mẫu xỉ gang, bùn thải của Formosa chuyển lên 2 công ty ở Thái Nguyên để tái chế, tái sử dụng phế liệu có giá trị PH vượt ngưỡng nguy hại theo so với quy chuẩn Việt Nam.